Mobil logo vit

Kvalitetsstyrning

Kvaliteten i det arbete som sker i en organisation kan med rätt styrning bli en stark konkurrensfördel! För att nå dit behöver ett företag inte ändra på allt de gör men det måste identifiera, mäta och analysera vad som händer i processerna och hur de kan säkerställa kvalitet i alla leveranser, såväl till interna som externa kunder. 

Lean & Six Sigma är metoder som hjälper företag med förbättringsarbete. Metoderna har funnits länge och används med framgång av många företag i hela världen.
Mer om Lean & Six Sigma >

Ett ledningssystem för kvalitet skapar förutsättningar för att uppfylla kundens krav och är ett verktyg för ständig förbättring, genom ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor i företaget.
Mer om Ledningssystem>

Många kunder kräver idag att leverantörer är ISO certifierade eller kan visa att de arbetar på ett likartat sätt som standarden kräver. Hur gör ni?
Mer om ISO 9001 & 14001>