Mobil logo vit

ISO 9001 / 14001

ISO 9001 är det internationellt mest spridda kvalitetsledningssystemet. ISO 9001 är lämplig för alla företag och andra organisationer som vill förbättra sin verksamhet, oavsett storlek, ägarförhållande eller verksamhetsområde. 

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Vi kan hjälpa er att bygga upp och implementera ledningssystem inom kvalitet och miljö. Företag kan även få hjälp med att planera och genomföra interna audits för att underhålla ISO certifikat samt förberedelsearbete inför ISO 9001/14001 certifiering.