Mobil logo vit

Change management

Change management är ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos individer, team och organisationer. Med hjälp av change management möjliggörs en förändring från ett befintligt tillstånd till ett önskat framtida tillstånd. Förändringen kan t.ex. vara ett nytt beteende, en ny affärsprocess eller teknologi. En framgångsrik förändring kräver de involverade personernas engagemang och deltagande.