Mobil logo vit

Lean & Six Sigma är metoder som hjälper en organisation att identifiera förbättringsmöjligheter i sina processer baserat på vilken kvalitetsnivå kunden vill ha.

I Lean är huvudfokus att göra processflödet så "rent" som möjligt. Aktiviteter i processen som inte adderar värde för kunden (internt eller externt) ska tas bort.

Six Sigma fokuserar på att reducera variationen i processen så att det vi levererar är acceptabelt för kunden. Med Six Sigma metoden ökar en organisation sin kontroll över processerna vilket gör dem mer förutsägbara och stabila.

Vi utbildar i Lean Six Sigma  med olika nivåer på våra utbildningar som Introduktion, Yellow Belt, Green Belt och Black Belt. Vi har även erfarenhet av att hjälpa företag med att planera för implementering av hela eller delar av Lean Six Sigma program. Exempel på delar av Lean Six Sigma programmet är: förberedelse/planering, utbildning på olika nivåer i organisationen, val av projekt, utrullning av metodiken i organisationen samt coachning av LSS projektledare.