Mobil logo vit

Ledningssystem

Ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten. I vårt arbete hjälper vi våra kunder att bygga systemet för att uppfylla den internationella standarden SS-EN ISO 9001 – det internationellt mest spridda ledningssystemet.