Mobil logo vit

Vår integritetspolicy

SB Development AB har som avsikt att vara transparent med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. 

Som användare eller besökare av vår webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 
 

Personuppgiftsansvar

Som VD för SB Development AB är det jag som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att jag måste se till att du som besökare är medveten om att jag samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Jag ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur jag använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter jag har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från vårt system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med SB Development AB så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med min site, exempelvis vilka sidor du besöker.
  • Annan information som jag mottar från dig igenom din kontakt med mig.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom våra öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier så att fler kan ta del av dem.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

SB Development AB samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden och tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik som ligger till grund för vidare utveckling av vår webbplats. 

Hur samlas personuppgifterna in?

Det vanligaste sättet för oss att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i vårt  kontaktformulär. Det går alltid att i efterhand be oss ändra dina uppgifter, delge dig dina uppgifter eller ta bort dig helt från vår databas.

Informationssäkerhet

SB Development AB ser allvarligt på informationssäkerheten och är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

SB Development AB kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Cookies/Kakor

Via hemsidan samlar vi även in uppgifter via så kallade  “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

 Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
  • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
  • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
  • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.
Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy eller vår informationshantering, om du  vill att vi delger dig vilka personuppgifter vi har samlat in rörande dig eller om du vill att vi uppdaterar/raderar dina personuppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss här. 

Stephan Bengtsson
VD och Senior konsult