Mobil logo vit

Verksamhetsutveckling

För att ett företag ska kunna nå sin fulla potential och fortsätta att skapa ett mervärde för sina kunder behöver det återkommande arbeta med att identifiera områden för förbättring. Det kan vara svårt för företag idag att systematiskt och kontrollerat fokusera på att arbeta med ständiga förbättringar. Den globala konkurrensen har ökat, priserna pressats utan att kostnaderna för företagen har minskat. Med hjälp av SB Development och de metodiker vi använder, som Lean Six Sigma, Kvalitetsstyrning, implementering av Ledningssystem, kan ni komma igång med ett strukturerat och kontrollerat förbättringsarbete. Det finns olika vägar att nå utveckling i verksamheten. Gemensamt för dem är att ständig förbättring är något som måste byggas upp och underhållas av alla i företaget. Först då kan det bli en del av företagskulturen och bidra till att generera mervärde för kunderna.

Hur ett företag implementerar kvalitetsstyrning är något vi hjälper våra kunder med. Vi identifierar tillsammans med kunden vilka förbättringsmöjligheter som finns, tar fram förslag hur de kan genomföras och hjälper även till med implementering av förbättringarna.
Mer om kvalitetsstyrning >

 Change management är ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos individer, team och organisationer. Med hjälp av change management möjliggörs en förändring från ett befintligt tillstånd till ett önskat framtida tillstånd. Förändringen kan t.ex. vara ett nytt beteende, en ny affärsprocess eller teknologi. En framgångsrik förändring kräver de involverade personernas engagemang och deltagande. 
Mer om Change management >

Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behövs göras för att förändra processen till ett önskat framtida läge.
Mer om Processkartläggning >