Mobil logo vit

Strategi & Målstyrning

Det är ofta så att ledningen tycker att strategin är tydlig men att medarbetarna inte alltid vet var företaget är på väg och vad deras roll i denna resa är. För att ett företag ska uppnå sin fulla potential så förutsätter det att även potentialen hos alla medarbetare används på rätt sätt.

Vi använder oss tillsammans med kunden av beprövade modeller och verktyg som 4P, SWOT, Ishikawa diagram och andra analysverktyg i vårt arbete med strategi och målstyrning.

Vår erfarenhet har lärt oss att det är viktigt att involvera medarbetarna i strategiarbetet och att synliggöra företagets strategi för alla i företaget på daglig basis. 

Företagets strategi är grunden för allt förbättringsarbete. Om vi inte vet vart vi ska - hur vet vi då vad vi ska fokusera på för att nå dit?
Med en tydlig och väl förankrad strategi kan medarbetarna arbeta med rätt saker i det dagliga arbetet - för att stödja och verkställa strategin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram och kommunicera deras strategi med hjälp av kundens affärsidé, omvärldsanalys / SWOT och andra analysverktyg.

Målstyrning

Ett företags mål och strategi är tätt sammankopplade. För att uppnå de strategiska målen behöver vi bryta ner dem till operativa mål som bör mätas och följas upp på regelbunden basis. Då har vi också möjlighet att agera i de fall då vi har ett gap mellan nuläge och önskat läge.

I vårt arbete tillsammans med kunden analyserar vi strategin, de strategiska målen och bryter ner dem till mätbara operativa mål. De operativa målen och
mätningen av dem används sedan för att säkerställa att
företagets strategiska mål uppfylls.