Mobil logo vit

Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöves göras för att förändra processen till ett önskat framtida läge. I processkartläggningen fokuserar vi på kunden – vi utgår från resultatet som ska levereras till en intern eller extern kund.